90-ta Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski

Na całym świecie 11 listopada Polonia świętowała Rocznice Odzyskania Niepodległości Polski. To była wyjątkowa, 90-ta rocznica. Związek Zawodowy GMB Region Yorkshire zorganizował autobus, którym członkowie Związku wraz z rodzinami pojechali na obchody do Londynu. Tam dołączyli do uroczystej Mszy świętej w Katedrze Westminster a potem marszu prowadzonego przez Orkiestrę Polskiej Marynarki Wojennej.

Na Trafalgar Square wysłuchano przemówień ostatniego Prezydenta Polskiego Rządu na Uchodźstwie, Polskiego Ambasadora, Posłów Grega Handsa oraz Denisa McShanea. 
Marsz zakończył się odśpiewaniem polskiego hymnu akompaniowanego przez Polski Chór oraz Orkiestrę Polskiej Marynarki Wojennej.

This year on November 11th Polish people worldwide celebrated the 90th anniversary of Poland’s independence. GMB Yorkshire & North Derbyshire region organised a coach so that polish members and their families could travel down to London, where they came together for a celebratory Mass in Westminster Cathedral and march which was led by the Polish Navy Orchestra.

In Trafalgar Square those gathered listened to addresses by the last President of the Polish government (in exhile),  the Polish Ambassador, Greg Hands MP and Denis McShane MP (former Minister for Europe).  The rally finished singing the polish national anthem aided by a Polish Choir and the Polish Navy Orchestra.

Piotr_page_1_thumb.jpg

Pitora_93_thumb.jpg