Health & Safety for Migrant Workers

W sobotę 21 luty 2009 w ramach projektu Conversion to Learning zorganizowany został jednodniowy kurs dotczycący bezpieczeństwa i higieny pracy. Na spotkaniu zjawiło się 22 polskich pracowników pragnących dowiedzieć się więcej o swoich prawach w miejscu pracy. Spotkanie poprowadził Colin Kirkham Oficer Edukacyjny w Związku Zawodowym GMB oraz Piotr Płonka pracownik projektu wspierający imigrantów.  Colin opisał w jaki sposób powstaje prawo oraz jaki ma wpływ na pracowników. Uczestnicty stwierdzili, że recesja nie może być wymówka nierównego traktowania pracowników ze względu na ich pochodzenia.

On Saturday, 21st February 2009,  Conversion to Learning held a one day health and safety introduction day for migrant workers. 22 polish workers attended the event in the hope of gaining more knowledge about rights in the workplace. Sessions were supported by Colin Kirkham GMB regional education officer and Piotr Plonka project worker for migrant workers.  Colin provided a brief on UK employment legislation and the impact and protection it provides for workers.  The day was an overwhelming success and all were united in the view that recession must not be an excuse for treating workers less favourably because of their nationality.