Polish Event

Polish people who live and work in Sheffield want to be an active part of the Sheffield community. That is why the Polish event was set up on the 15th January 2011 at GMB office in Sheffield. The aim of the meeting was to bring people together who want to play an active role in supporting the Sheffield Polish Community. There were representatives from GMB Union, the Polish magazine “Sheffield Between Us”, South Yorkshire Police, Sheffield City Council, Citizen Advice Bureau and members of the Polish Community.
During the meeting attendees had agreed there is need for developing a Polish Community Association in Sheffield. It was also agreed to initiate discussions with different partners, Sheffield City Council in particular to get any space/office and funding for Polish Community activities.
The meeting for our English colleagues was a good occasion to try Polish food and get more information about Polish culture. Everybody agreed there is a need for more of these events in Sheffield.
If you want to know more about the Polish Community Association, please contact Robert Mroczka.

Polacy, którzy mieszkają i pracują w Sheffield chcą być aktywną częścią społeczności tego miasta. Właśnie dlatego 15 stycznia 2011 zorganizowano Polskie spotkanie w biurze Związku Zawodowego GMB w Sheffield. Celem tego spotkania było zebrać ludzi, którzy chcą odgrywać aktywną rolę we wspieraniu polskiej społeczności w Sheffield. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Związku Zawodowego GMB, Polskiego Magazynu „Sheffield Miedzy Nami”, Policji, Urzędu Miasta, Biura Porad oraz członkowie społeczności polskiej.
Podczas spotkania uczestnicy zgodzili się co do potrzeby powołania Stowarzyszenia Polaków w Sheffield. Porozumiano się również co do potrzby rozpoczęcia rozmowy z różnymi organizacjami, Urzędem Miasta Sheffield w szczególności, co do zdobycia pomieszczeń oraz funduszy na potrzeby polskiej społeczności. 
Spotkanie, dla naszych angielskich gości, było dobrą okazją do zapoznania się z Polskim jedzeniem i kulturą. Wszyscy byli zgodni co do potrzeby zorganizowania kolejnych tego typu spotkań. 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Stowarzyszeniu Polaków w Sheffield kontaktuj się z Robertem Mroczką.