What should a pay slip looks like?

Co powinno znaleźć się na pay slipie? Do jakiej przerwy mam prawo? Czy moje miejsce pracy jest bezpieczne? Te i wiele innych pytań padło z ust Polaków do oficera edukacyjnego Związku Zawodowego GMB. Spotkanie z oficerem zostało zorganizowane w Leeds Thomas Danby College w sobotę 6 grudnia 2008 w celu przybliżenia polskiej społeczności zagadnień związanych z brytyjskimi przepisami BHP. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Zawodowy GMB w ramach projektu Conversion to Learning W trakcie spotkania głos zabrała również przedtsawicielka collegu, który udostępnił sale szkoleniową.

Teresa Duggan Business Development Manager in Leeds Thomas Danby College oprowadziła uczestników spotkania po collegu opowiadając równocześnie o możliwościach edukacyjnych jakie szkoła oferuje.  Związek zawodowy GMB Region Yorkshire planuje kolejne spotkania z przedstawicielami collegów, policjji i niezleżnych doradców finansowych. Na wszelkie pytania dotyczące spotkań odpowiada Piotr Płonka – piotr.plonka@gmbctl.org.uk

What should a pay slip looks like? What break am I entitled to? Is my workplace safe?  These and others questions were put to the GMB Education Officer on Saturday 6th December in Leeds Thomas Danby College, by Polish workers at a health and safety course.

The event had been organised by GMB Conversion to Learning project to improve Polish workers knowledge about H&S issues. During the event Teresa Duggan, Business Development Manager in Leeds Thomas Danby College took a group of Polish workers for a trip around the college and spoke about educational courses. 
GMB is planning to arrange further events for next year. Please contact Piotr Płonka, GMB project for details of next year’s events:piotr.plonka@gmbctl.org.uk