Nowa oferta dla członków GMB

orange_car-med_thumb.jpg

Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić nową ofertę dla członków GMB. GMBdrive to specjalnie zaprejektowana usługa dla wszystkich członków GMB i ich rodziny, dostępna na terenie całego kraju.  GMBdrive pomoże Ci znaleźć właściwy samochód za właściwą kwotę. Z oferty można skorzystać wchodząc na strone http://www.gmbdrive.co.uk lub dzwoniąc pod numer 0845 122 6919. Kupowanie nowego lub używanego samochodu z GMBdrive jest łatwe i przyjemne. Znajdziemy dla Ciebie samochód we właściwej cenie i załatwimy formalności.
Oferta administrowana jest przez Autosave Affinity Partners Limited którzy od 25 lat specjalizują się w dostarczaniu samochodów dla kościołów, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. 

We are proud to announce a new GMB Member Benefit – GMBdrive. GMBdrive is designed for GMB members and their families and can be accessed across the entire country. GMBdrive will help to find the right car for you and give you fantastic value for money. You can use this offer by visitinghttp://www.gmbdrive.co.uk or calling 0845 122 6919. Buying a new or used car with GMBdrive is a smooth and enjoyable. We find the right car for you, at the right price and sort out all the paperwork. The scheme is administrated by Autosave Affinity Partners Limited whose team has over 25 years expierience in supplying vehicles to the church, charities and unions.


Polish Event

Polish people who live and work in Sheffield want to be an active part of the Sheffield community. That is why the Polish event was set up on the 15th January 2011 at GMB office in Sheffield. The aim of the meeting was to bring people together who want to play an active role in supporting the Sheffield Polish Community. There were representatives from GMB Union, the Polish magazine “Sheffield Between Us”, South Yorkshire Police, Sheffield City Council, Citizen Advice Bureau and members of the Polish Community.
During the meeting attendees had agreed there is need for developing a Polish Community Association in Sheffield. It was also agreed to initiate discussions with different partners, Sheffield City Council in particular to get any space/office and funding for Polish Community activities.
The meeting for our English colleagues was a good occasion to try Polish food and get more information about Polish culture. Everybody agreed there is a need for more of these events in Sheffield.
If you want to know more about the Polish Community Association, please contact Robert Mroczka.

Polacy, którzy mieszkają i pracują w Sheffield chcą być aktywną częścią społeczności tego miasta. Właśnie dlatego 15 stycznia 2011 zorganizowano Polskie spotkanie w biurze Związku Zawodowego GMB w Sheffield. Celem tego spotkania było zebrać ludzi, którzy chcą odgrywać aktywną rolę we wspieraniu polskiej społeczności w Sheffield. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Związku Zawodowego GMB, Polskiego Magazynu „Sheffield Miedzy Nami”, Policji, Urzędu Miasta, Biura Porad oraz członkowie społeczności polskiej.
Podczas spotkania uczestnicy zgodzili się co do potrzeby powołania Stowarzyszenia Polaków w Sheffield. Porozumiano się również co do potrzby rozpoczęcia rozmowy z różnymi organizacjami, Urzędem Miasta Sheffield w szczególności, co do zdobycia pomieszczeń oraz funduszy na potrzeby polskiej społeczności. 
Spotkanie, dla naszych angielskich gości, było dobrą okazją do zapoznania się z Polskim jedzeniem i kulturą. Wszyscy byli zgodni co do potrzeby zorganizowania kolejnych tego typu spotkań. 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Stowarzyszeniu Polaków w Sheffield kontaktuj się z Robertem Mroczką.


FC Polonia

W Regionie Yorkshire mamy polską drużynę piłkarską. Nazwali się FC POLONIA i grają głównie w Dewsbury. Poza tym, że pasjonują się piłką wszyscy są członkami Związku Zawodowego GMB. Dzięki temu połączeniu udało się zorganizować dla nich profesjonalne stroje piłkarskie w białoczerwonych barwach.

Read more

Cooperation between Piotr Plonka (GMB) and Leeds University (Centre for Employment Innovation and Change)

Współpraca pomiędzy Piotrem a wydziałem relacji przemysłwych na Uniwersytecie w Leeds ma kilka wymiarów. Przede wszystkim Piotr assystował w rekrutowaniu Polaków do pracy doktorskiej (doktorant Zyama Ciupijus). Badania te skupiają się na sprawdzaniu strategii imigrantów na brytyjskim rynku pracy oraz roli społecznych grup wsparcia (włączając Związki Zawodowe) w pomocy w redukowaniu społeczno-ekonomicznego wykluczenia emigrantów Europy Środkowo-Wschodniej. Przewiduje się, żę badnia dadzą wskazówki społecznym grupą wsparcia w rozwoju bardziej efektywnych programowych pomocowych dla emigrantów z powiększonej Unii Europejskiej. Piotr pomógł w zorganizowaniu spotkań z kilkoma rodzinami w Leeds i Wakefield.

Read more

Newsletters


Manifestacja 28 marca 2009 w Londynie

Przywódcy 20 najwiekszych gospodarek świata spotykają się 2 kwietnia w Londynie aby omówić probemy związane z recesją oraz światowym kryzysem finansowym.
Nawet przed updkiem banków powodującym recesje, świat cierpiał na nadmiar biedy i nierówności oraz stanął wobec chaosu spowodowanego zmianami klimatycznymi. Rządy, przedsiębiorstwa i miedzynarodowe instytucje podążały za modelem finansowych deregulacji sprzyjającym krótkoterminowym dochodom, niestabilności oraz zadłużeniu zarówno finansowym jak i wobec środowiska naturalnego.

Read more

Health & Safety for Migrant Workers

W sobotę 21 luty 2009 w ramach projektu Conversion to Learning zorganizowany został jednodniowy kurs dotczycący bezpieczeństwa i higieny pracy. Na spotkaniu zjawiło się 22 polskich pracowników pragnących dowiedzieć się więcej o swoich prawach w miejscu pracy. Spotkanie poprowadził Colin Kirkham Oficer Edukacyjny w Związku Zawodowym GMB oraz Piotr Płonka pracownik projektu wspierający imigrantów.  Colin opisał w jaki sposób powstaje prawo oraz jaki ma wpływ na pracowników. Uczestnicty stwierdzili, że recesja nie może być wymówka nierównego traktowania pracowników ze względu na ich pochodzenia.

On Saturday, 21st February 2009,  Conversion to Learning held a one day health and safety introduction day for migrant workers. 22 polish workers attended the event in the hope of gaining more knowledge about rights in the workplace. Sessions were supported by Colin Kirkham GMB regional education officer and Piotr Plonka project worker for migrant workers.  Colin provided a brief on UK employment legislation and the impact and protection it provides for workers.  The day was an overwhelming success and all were united in the view that recession must not be an excuse for treating workers less favourably because of their nationality. 


Emerytura W UK

Związek Zawodowy GMB w ramach projektu Conversion to Learning zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące podstawowych wiadomości z zakresu systemu emerytalnego w Wielkiej Brytanii.
Spotkanie prowadzone będzie przez niezależnego doradce finansowego PFP – Premier Financial Protection.
Osoby zainteresowane tą tematyką proszone są o kontakt z Piotrem Płonką w celu uzyskania szczegółowych informacji o miejscu i dacie spotkania. 
Piotr Płonka – 60 College Grove Road, Wakefield, WF13RN
Tel: 01924-887277 Piotr.plonkla@gmbctl.org.uk

Pension Schemes in the UK

GMB Conversion to Learning invites you to an information meeting regarding pension schemes in Great Britain. 
Our guest speaker will be an independent financial adviser from PFP – Premier Financial Protection.
Members interested please contact Piotr Płonka to get more details.
Piotr Płonka – 60 College Grove Road, Wakefield, WF13RN
Tel.: 01924-887277 Piotr.plonkla@gmbctl.org.uk


What should a pay slip looks like?

Co powinno znaleźć się na pay slipie? Do jakiej przerwy mam prawo? Czy moje miejsce pracy jest bezpieczne? Te i wiele innych pytań padło z ust Polaków do oficera edukacyjnego Związku Zawodowego GMB. Spotkanie z oficerem zostało zorganizowane w Leeds Thomas Danby College w sobotę 6 grudnia 2008 w celu przybliżenia polskiej społeczności zagadnień związanych z brytyjskimi przepisami BHP. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Zawodowy GMB w ramach projektu Conversion to Learning W trakcie spotkania głos zabrała również przedtsawicielka collegu, który udostępnił sale szkoleniową.

Teresa Duggan Business Development Manager in Leeds Thomas Danby College oprowadziła uczestników spotkania po collegu opowiadając równocześnie o możliwościach edukacyjnych jakie szkoła oferuje.  Związek zawodowy GMB Region Yorkshire planuje kolejne spotkania z przedstawicielami collegów, policjji i niezleżnych doradców finansowych. Na wszelkie pytania dotyczące spotkań odpowiada Piotr Płonka – piotr.plonka@gmbctl.org.uk

What should a pay slip looks like? What break am I entitled to? Is my workplace safe?  These and others questions were put to the GMB Education Officer on Saturday 6th December in Leeds Thomas Danby College, by Polish workers at a health and safety course.

The event had been organised by GMB Conversion to Learning project to improve Polish workers knowledge about H&S issues. During the event Teresa Duggan, Business Development Manager in Leeds Thomas Danby College took a group of Polish workers for a trip around the college and spoke about educational courses. 
GMB is planning to arrange further events for next year. Please contact Piotr Płonka, GMB project for details of next year’s events:piotr.plonka@gmbctl.org.uk


Learning Day at Tangerine (York)

Dwunastu polskich pracowników Tangerine in York zapisało się na kurs angielskiego, kolejnych kilkunastu Anglików i Polaków skorzystało z porady edukacyjnej przedstawicieli Next Step, York College oraz Future Prospeckt. A wszystko to dzięki zorganizowanemu przez Związek Zawodowy GMB otwartemu dniu edukacyjnemu w fabryce Tangerine w York w dniu 8 grudnia 2008. W sumie kilkadziesiąt osób mogło dowiedzieć się o możliwościach edukacyjnych oraz porozmawiać z przedstawicielami Związku w swoim miejscu pracy.
Jeśli chciałbyś zorganizować podobne wydarzenie w swoim miejscu pracy lub poza nim skontaktuj się z Piotrem Płonką piotr.plonka@gmbctl.org.uk

Twelve polish workers came together on the ESOL course at the Tangerine Company in York. Many others Polish and English workers spent time with representatives from Next Step, York College and Future Prospect.  All because of the learning day event organised by the GMB at the Tangerine Company on 8th December, many workers from every nationality had a chance to speak about education in their own workplace and had the opportunity to mix with other GMB reps.
If you would like to organise a similar event in or away from your workplace please contact Piotr Płonka at: piotr.plonka@gmbctl.org.uk