MIGRANT WORKERS

Branch Secretary

Kamienska

Branch Email

[email protected]

Tel: 07561393211

 

BRANCH MEETINGS 2022: 

Branch meeting M35 on 24.05.22 is cancelled.
Spotkanie branchu M35 dnia 24.05.22 jest anulowane. 

Justyna Kamienska 

Branch Secretary 

M35 Migrant Workers 


  

Each branch meeting will have a main topic with slides in two languages and some will be social events: 

Każde spotkanie oddziału będzie miało temat główny ze slajdami w dwóch językach, a niektóre będą wydarzeniami towarzyskimi: 

1.      JANUARY - Grievance  

STYCZEŃ – Skarga w miejscu pracy 

2.      MARCH - Working in cold temperatures / Working in hot temperatures / Bad weather and getting to work  

MARZEC - Praca w niskich temperaturach / Praca w wysokich temperaturach / Zła pogoda i podróż  do pracy 

3.      MAY - Disciplinary processes / My rights  - cancelled
MAJ - Postępowania dyscyplinarne / Moje prawa 

4.      JULY - Barbecue  

 LIPIEC - Grill 

5.      OCTOBER - Redundancy procedures 
PAŹDZIERNIK - Procedury zwolnień 

6.      DECEMBER - Christmas party

  GRUDZIEŃ - Przyjęcie wigilijne 

Dates and times will follow in due course.  For further details contact: [email protected]

COURSES. More info on page: Click here 
KURSY. Wiecej informacj na stronie: Click here