Witamy - Welcome


Piotr_thumb.jpgJesteś na stronie internetowej Związku Zawodowego GMB Region Yorkshire. Odkąd w szeregi Zwiazku zaczęło wstępować coraz więcej Polaków , postanowiliśmy stworzyć polski dział na stronie regionalnej.

Pragniemy podzielić się z Tobą wszystkimi informacjami pomocnymi w decyzji o wstąpieniu do Związku oraz ukazującymi co się dzieje w organizacji jeśli już do niej należysz. Znajdziesz tu informacje o korzyściach płynących z członkowstwa w GMB , dostępnych kursach i wydarzeniach.

Mamy nadzieję, że ten dział będzie kolejna drogą dostrzegania Waszych problemów i pomysłów. Czekamy na wszelkie opinie dotyczące strony i zawartych na niej materiałów.

Welcome

flag_thumb.jpg

Welcome to the GMB Yorkshire and North Derbyshire regional website. Because so many Polish workers have started joining GMB, we decided to create a Polish section on our website.
We want to share with you information which will help you decide to join GMB and keep you updated if you are already a member.

You will find here information about GMB benefits, courses and news about GMB events.

We hope that this section will provide you with up to date news and assist you with any problems you may have.  If you have any suggestions or ideas for this section then please let us know.


Sprawdź nową stronę GMB

Zarejestruj się na stronie GMB i ciesz się dostępem do wszystkiego co potrzebujesz do zaktualizowania swoich danych członkowskich.

Sprawy do sprawdzenia…

 • Twój profil GMB
 • Czy Twój adres jest aktualny?
 • Czy nadal pracujesz w tym samym miejscu?
 • Dodaj swoją datę urodzin i pochodzenia
 • Dodaj swój adres mailowy
 • Dodaj swój numer telefonu komórkowego

Możesz również zaoszczędzić pieniądze dzięki specjalnym ofertom skierowanym dla członków GMB. Wszystkich 611 tysięcy członków GMB jest upoważnionych do obniżek i specjalnych ofert. Nie zapomnij o swoim numerze członkowskim, który będzie Ci potrzebny do zarejestrowania sie na swój profil GMB.


Check out the new GMB national website

Register for the GMB members area and you’ll have access to everything you need to maximise your GMB membership.

Things to check…

 • Your GMB profile
 • Is your home address right?
 • Are you still in the same job?
 • Add your date of birth and ethnicity
 • Add your email address
 • Add your mobile number

You can also save money with special GMB member offers. All 611,000 GMB members are entitled to reduced prices and special deals. Don’t forget to keep your GMB membership number which you will need to get into the GMB membership area.


Przyłącz się do Związku Zawodowego GMB

i ciesz się z korzyści jakie daje Ci członkostwo!!!

Darmowe porady oraz reprezentacja naszych przedstawicieli w obrębie Twojego miejsca pracy

Ochronę członków oraz ich rodziny włączając w to:

 • wypadki i choroby związane z pracą
 • wypadki w domu , na wakacjach, czy na ulicy
 • wypadki drogowe
 • porady dotyczące innych kwestii prawnych
 • informacje dotyczące odszkodowań związanych z wypadkami w pracy

Możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju kursach:

 • asertywność
 • zarządzanie pieniędzmi
 • gramatyka i ortografia
 • matematyka
 • komputer, Internet
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Istnieje możliwość kontaktu w języku polskim

POMYŚL O TYM JAKO O UBEZPIECZENIU W PRACY!!!

Application Form.pdf


Polish_Header_thumb.jpg
Download.pdf